Årsjaktstämma

Markägare och medlemmar i Wij-Hamre VVO-område

kallas till årsstämma i Enighet söndag den 7 maj 2023 kl 18:00.

Stadgeenliga årsförhandlingar

Kom ihåg att ni kan lämna fullmakt om ni inte vill/kan närvara vid mötet.

      Kaffe kommer att serveras

Styrelsen